Každý den otevřeno od 10:00 - 21:00...Těšíme se na Vás

Anubis ( Hvězdná Brána ) - info

ČEŠTINA

Anubis (Hvězdná brána)

Socha je inspirována fiktivní postavou Anubis ze sci-fi seriálu Hvězdná brána, jehož první série byla

natočena v roce 1997. Anubis je nejmocnějším a nejkrutějším Goa’uldem v dějinách. Původně byl

jedním z vládců soustavy, ale pro jeho zločiny byl vyhnán. I přesto, že přišel o svou podstatu, rozhodl

se toho využít a díky novým vědomostem z „vyšší úrovně“ nashromáždil množství pokročilých

technologií. Tímto způsobem nabýval na síle po stovky let. Po dosažení obrovské síly se navrátil, aby

se pomstil všem jeho nepřátelům a ovládl celou Galaxii.

 

ENGLISH

Anubis (Stargate)

The sculpture is inspired by the fictional character Anubis from the science fiction series Stargate, the

first season of which was filmed in 1997. Anubis is the most powerful and cruel Goa'uld in history. He

was originally one of the rulers of the system, but was banished for his crimes. Despite having lost his

essence, he decided to take advantage of this, and thanks to his new knowledge from the "higher

level", he accumulated a lot of advanced technology. In this way, he grew in power for hundreds of

years until he returned to take revenge on all his enemies and take over the galaxy.