Každý den otevřeno od 10:00 - 21:00...Těšíme se na Vás

Kačer Donald_info

ČEŠTINA

Kačer Donald

Pro tuto sochu byl inspirací Kačer Donald, známý také jako Donald Duck. Je to jedna z nejznámějších

postav vytvořených společností Disney. Jeho postava byla avytvořena v roce 1934 Carlem Barks.

Později se stal klíčovou postavou v mnoha kreslených filmech, komiksech a televizních seriálech

Disney. Donald nosí námořnický oblek s motýlkem a bílými rukavicemi. Jeho charakter je často znám

pro svůj zvláštní hlas, který vytvořil Clarence "Ducky" Nash. Donald je často zobrazován jako

nešikovný, impulzivní a náchylný k nesnázím, což dodává jeho postavě komický nádech. Donald se

objevil v mnoha animovaných filmech, komiksech a televizních pořadech, jak samostatně, tak ve

spojení s dalšími postavami, jako jsou Mickey Mouse, Goofy a další.

Víš, kdo společně s Kačerem Donaldem patří do takzvané „Velké Trojky“ animovaných postav od

Disney?

 

ENGLISH

Donald Duck

Donald Duck, was the inspiration for this sculpture. He is one of the most famous characters created

by Disney. He was created in 1934 by Carl Barks, but later became a key character in many Disney

cartoons, comics and television series. Donald wears a sailor suit with a bow tie and white gloves. His

character is often known for his distinctive voice, which was created by Clarence "Ducky" Nash.

Donald is often portrayed as awkward, impulsive and prone to trouble, which adds a comic element

to his character. Donald has appeared in many animated films, comics and television shows, both on

his own and in conjunction with other characters such as Mickey Mouse, Goofy and others.

Do you know who, along with Donald Duck, belongs to Disney's so-called "Big Three" animated

characters?