Každý den otevřeno od 10:00 - 21:00...Těšíme se na Vás

Stargate - info

Horusova stráž (Stargate)

Pro tuto figurínu byla inspirací Horusova stráž. Horus Guard jsou fiktivní postavy z televizního seriálu

Stargate. Jedná se o vojenskou jednotku, kterou používá fiktivní mimozemská rasa známá jako

Goa'uld, aby ochraňovala hvězdnou bránu. Goa'uld jsou parazitické bytosti, které ovládají lidské tělo a

vytvářejí si vlastní impérium ve vesmíru. Horus Guard jsou speciální vojenskou jednotkou, která nosí

charakteristické brnění a helmy ve tvaru sokolích hlav. Tato výstroj je odvozena od egyptské

mytologie, kde je sokol často spojován s bohy, včetně boha slunce Ra, kterého Goa'uld často považují

za svého vůdce. Úkolem Horus Guard je chránit hvězdnou bránu a další důležité zařízení nebo

osobnosti pod kontrolou Goa'uld. Jsou vybaveni pokročilými zbraněmi a technologiemi, které

 

umožňují efektivní bojové nasazení. Ve světě Stargate SG-1 se často setkáváme s boji mezi týmem SG-

1 a Horus Guard, přičemž hvězdná brána slouží jako prostředek pro cestování mezi různými světy a

 

galaxiemi.

 

ENGLISH

Horus Guard

This figure was inspired by the Horus Guard. The Horus Guard are fictional characters from the

Stargate television series. They are a military unit used by a fictional alien race known as the Goa'uld

to protect the Stargate. The Goa'uld are parasitic beings that take over the human body and create

their own empire in space. The Horus Guard are a special military unit that wear distinctive armor

and helmets shaped like falcon heads. This gear is derived from Egyptian mythology, where the falcon

is often associated with gods, including the sun god Ra, whom the Goa'uld often consider their leader.

The role of the Horus Guard is to protect the Stargate and other important installations or

personalities under Goa'uld control. They are equipped with advanced weaponry and technology that

allows for effective combat deployment. In the world of Stargate SG-1, we often see battles between

the SG-1 team and the Horus Guard, with the Stargate serving as a means of travel between different

worlds and galaxies.