Každý den otevřeno od 10:00 - 21:00...Těšíme se na Vás

Optimus Prime_info

ČEŠTINA

Optimus Prime

Tato socha je inspirována jedním z autobotů známého z filmů o Transformerech, jejichž většinu

režíroval americký producent a režisér Michael Bay. Michael Bay je známý svými akčními snímky

s rychlými střihy a speciálními efekty. Optimus Prime je jedna z hlavních postav a vyznačuje se svou

čestností, odvahou a silou. Společně s Bumblebeem se jedná o jednu z našich nejtěžších figurín – váží

něco málo přes 1 tunu.

Víš, do jakého auta se transformuje Optimus Prime?

 

ENGLISH

Optimus Prime

This sculpture is inspired by one of the Autobots known from the Transformers films, most of which

 

were directed by American producer and director Michael Bay. Michael Bay is known for his fast-

paced action films with quick cuts and special effects. Optimus Prime is one of the main characters

 

and is distinguished by his honesty, courage and strength. Together with Bumblebee, he is one of our

heaviest mannequins - weighing just over 1 ton.

Do you know what car Optimus Prime transforms into?