Každý den otevřeno od 10:00 - 21:00...Těšíme se na Vás

Britská královská garda_info

ČEŠTINA

Britská královská garda

Pro tyto dvě figuríny byla inspirací světoznámá Britská královská garda. Jedná se o vojenskou

jednotku, která je pověřena střežením oficiálních královských rezidencí ve Velké Británii. Najdete je

nejen u Buckinghamského paláce, ale také například v Tower of London nebo na Windsor Castle. Mezi

širokou veřejností je královská stráž známá hlavně svou povinností nehybně stát na místě či zákazem

s kýmkoli mluvit (hlavně z řad turistů, kteří se o to často snaží). Zákaz mluvení platí pro vojáky do

chvíle, kdy je někdo výrazně nezačne obtěžovat, poté mohou člověka slovně varovat a případně na něj

namířit bajonet, ale v takové chvíli už se situaci věnuje tamní policisté. Dále je královská garda známá

svými vysokými černými huňatými čepicemi. Jejich černé čepice jsou vyrobeny z pravé medvědí srsti a

váží až 2 kilogramy. Útočné pušky SA 80, které mají vojáci u sebe, zpravidla nejsou nabité a není je

tedy možné použít. Jediná část pušky, kterou je tak možné využít, je již zmíněný bajonet. Každých 10

minut mají vojáci dovoleno se pootočit doleva, ujít 10 kroků a zase se vrátit zpět do své pozice. Díky

tomu alespoň trochu rozpohybují tělo a zvládnou vydržet celou směnu. Směna královské gardy u

Buckinghamského paláce trvá 24 nebo 48 hodin, přičemž na strážní službě stráví voják 2 hodiny a

následně má 4 hodiny volno.

Víš, jakou mají vojáci barvu uniformy?

 

ENGLISH

British Royal Guard

These two mannequins were inspired by the world-famous British Royal Guard. This is a military unit

charged with guarding the official royal residences of Great Britain. You can find them not only at

Buckingham Palace, but also, for example, at the Tower of London or Windsor Castle. Among the

general public, the Royal Guards are mainly known for their duty to stand still, their prohibition to

speak to anyone (especially tourists who often try to do so) and their tall black bushy hats. Their black

caps are made of real bear hair and weigh up to 2 kilograms. The SA 80 assault rifles carried by the

soldiers are usually not loaded and therefore cannot be used. The only part of the rifle that can be

used is the bayonet. Soldiers are not allowed to speak until they are significantly harassed, after

which they can verbally warn the person and possibly point the bayonet at them, but at that point

the situation is dealt with by the local police. Soldiers are allowed to turn to the left every 10 minutes,

walk 10 paces and return to their position. That way, they can at least move their bodies a little bit

and can last the whole shift. A Royal Guard shift at Buckingham Palace lasts 24 or 48 hours, with a

soldier spending 2 hours on guard duty and then 4 hours off.

Do you know what colour of uniform the soldiers wear?