Každý den otevřeno od 10:00 - 21:00...Těšíme se na Vás

Pepek námořník - info

ČEŠTINA

Pepek námořník

Socha je inspirována hlavní postavou známou především ze stejnojmenného animovaného seriálu.

Tvůrcem Pepka námořníka je komiksový kreslíř E. C. Segar. Oblíbená postava se poprvé objevila v roce

1929 v minikomiksu s názvem Thimble Theatre. O 4 roky později (1933) byl uveden první krátký

černobílý animovaný film Popeye the Sailor. Pepek námořník proslul hlavně svými svalnatými pažemi,

dýmkou, kterou nikdy nedal z ruky a samozřejmě obrovskou konzumací špenátu.

 

Vzpomeneš si, jak se jmenuje jeho milovaná partnerka?

 

ENGLISH

Popeye the sailor

The sculpture is inspired by the main character known mainly from the animated series of the same

name. The creator of Popeye the Sailor is comic book artist E. C. Segar. The popular character first

appeared in 1929 in a minicomic called Thimble Theatre. Four years later (1933), the first short black

and white animated film Popeye the Sailor was released. Popeye the Sailor was mostly famous for his

muscular arms, his pipe, which he never let out of his hand, and of course his huge consumption of

spinach.

 

Can you remember the name of his beloved partner?