Každý den otevřeno od 10:00 - 21:00...Těšíme se na Vás

Železný trůn - info

ČEŠTINA

Železný trůn

Tato socha je inspirována Železným trůnem, což je fiktivní prvek z knižní série "Hra o trůny" (Game of

Thrones) od spisovatele George R. R. Martina. Tato série se stala velmi populární a byla zfilmována

jako televizní seriál s názvem "Hra o trůny". Železný trůn je symbolický trůn, na kterém sedí panovník

Sedmi království ve Westerosu, jež je fiktivním kontinentem v tomto světě. Trůn je vyroben z tisíců

ocelových mečů, které byly sbírány a spojeny do jednoho monumentálního sedadla. Tímto způsobem

bylo symbolicky zdůrazněno sjednocení Sedmi království. Postava, která sedí na Železném trůnu, je

považována za nejvyššího vládce Westerosu. Železný trůn se stal jedním z nejrozpoznatelnějších

symbolů celé série a představuje klíčový atribut příběhu. Konflikty a intriky kolem trůnu tvoří jednu z

hlavních zápletek "Hry o trůny".

 

Vzpomeneš si alespoň na 5 rodů ze Hry o trůny?

 

ENGLISH

Iron Throne

This sculpture is inspired by the Iron Throne, a fictional element from the Game of Thrones book

series by George R. R. Martin. This series became very popular and was adapted into a television

series called 'Game of Thrones'. The Iron Throne is a symbolic throne on which sits the ruler of the

Seven Kingdoms in Westeros, which is a fictional continent in this world. The throne is made of

thousands of steel swords that have been collected and joined together to form one monumental

seat. In this way, the unification of the Seven Kingdoms was symbolically emphasized. The figure who

sits on the Iron Throne is considered the supreme ruler of Westeros. The Iron Throne became one of

the most recognizable symbols of the entire series and played a key role in the story. The conflicts and

intrigues surrounding it form one of the main plots of "Game of Thrones".

 

Can you think of at least 5 houses from Game of Thrones?