Každý den otevřeno od 10:00 - 21:00...Těšíme se na Vás

Skryté, Strana 2

Fiat 500 - info

ČEŠTINA

Fiat 500

Socha je inspirována ikonickým italským osobním automobilem Fiat 500, někdy také nazývaným jako

Nuova 500. Fiat 500 byl představen v červenci 1957 jako nástupce modelu Fiat 500 Topolino. Díky

svým roztomilým oblým tvarům, malému rozměru a nízké ceně se stal velmi populárním. Během 18

let jeho výroby (1957-1975) bylo vyrobeno přes 3 500 000 exemplářů. Do obliby se Fiat 500 dostal i

mezi celebritami. Vozila se v něm například Marilyn Monroe. Výroba této sochy trvala 4 z našich

řemeslníků něco málo přes 6 měsíců.

Víš, jaký model v roce 1975 následoval po Fiatu 500?

 

ENGLISH

Fiat 500

The sculpture is inspired by the iconic Italian Fiat 500 passenger car, sometimes referred to as the

Nuova 500. The Fiat 500 was introduced in July 1957 as the replacement for the Fiat 500 Topolino and

became very popular due to its cute rounded shape, small size and low price. Over the 18 years of its

production (1957-1975), over 3,500,000 units were produced. Celebrities such as Marilyn Monroe

drove this car. This sculpture took 4 of our craftsmen just over 6 months to complete.

Do you know what model followed the Fiat 500 in 1975?

Ferrari - info

Ferrari California

Na tomto modelu pracovalo 5 lidí v kuse necelých 8 měsíců. Všechna práce je odvedena pomocí

techniky ručního sváření a probíhá za použití velmi vysokých teplot. Obdivuhodné je, že při výrobě

nejsou využívány žádné formy, odlévání, ani těžké stroje. Socha je inspirována modelem osobního

automobilu Ferrari California. Ferrari je italská automobilová značka, která je proslulá převážně

výrobou sportovních vozů a účastí na automobilových závodech – především na závodech Formule 1.

Firma byla založena Enzem Ferrari už v roce 1947 a byla součástí koncernu Fiat.

Víš, jaká je ikonická barva pro vozidla této značky?

 

ENGLISH

Ferrari California

5 people worked on this model for less than 8 months straight. All work is done by manual welding

technique and takes place using very high temperatures. Amazingly, no molds, castings or heavy

machinery are used in the production. This sculpture is inspired by the Ferrari California car model.

Ferrari is an Italian car brand that became famous mainly for its sports cars and participation in car

races - especially in Formula 1 races. The company was founded by Enzo Ferrari in 1947 and was part

of the Fiat concern.

Do you know what the iconic color is for vehicles of this brand?

Dinosauři

Dinosauři

Dinosauři byli skupinou obřích plazů, kteří žili na Zemi během geologického období nazývaného

mezozoikum. Mezozoikum se dělí do tří hlavních částí: trias, jury a křída. Dinosauři se objevili přibližně

před 230 miliony let na konci triasu a vymírali před asi 65 miliony let na konci křídy. Toto období

vymírání je známo jako K-T (křída-terciér) hranice, a bylo spojováno s masivním úhynem mnoha

druhů, včetně většiny dinosauřích skupin. Dinosauři byli rozmanitou skupinou, která zahrnovala obří

 

býložravce i masožravce. Existovaly dvě hlavní skupiny - teropodi (masožravci) a ornitopodi, sauro-

podomorpha a sauropodomorpha (býložravci). Dinosauři představují jednu z nejvýraznějších kapitol v

 

evoluční historii planety Země. Jedna z našich soch je inspirována postavou dinosaura Arlo z pohádky

Hodný dinosaurus, který reprezentuje druh Apatosaura. Jedná se o animovaný film od společnosti

Pixar, který byl vydán v roce 2015. Příběh se odehrává v alternativním světě, kde asteroid minul Zemi

a dinosauři nikdy nevyhynuli. Hlavní hrdina Arlo se v pohádce vydává na dobrodružnou cestu domů

po tom, co ztratil svou rodinu. Dále u nás v galerii můžete vidět druh Triceratopse. Triceratops byl

jedním z nejznámějších a nejvýraznějších dinosauřích býložravců. Tento dinosaurus žil v období

pozdní křídy, před asi 68 až 66 miliony lety, na území dnešní Severní Ameriky. Často je popisován svou

charakteristickou trojrohovou lebkou a rohy nad očima a na nose. Byl relativně velký dinosaurus, s

délkou těla kolem 7 až 9 metrů a váhou přibližně 6 tun. Triceratops byl rohatý dinosaurus, ale se

vznikem nových paleontologických výzkumů se objevují názory, že rohy mohly mít spíše funkci při

rituálním souboji mezi jednotlivci než při obraně před predátory. Tento druh byl zřejmě býložravý a

mohl se živit nižší vegetací, jako jsou kapradiny a nízké rostliny.

 

ENGLISH

Dinosaurs

Dinosaurs were a group of giant reptiles that lived on Earth during a geological period called the

Mesozoic Era. The Mesozoic Era is divided into three main parts: the Triassic, the Jurassic and the

Cretaceous. Dinosaurs appeared about 230 million years ago at the end of the Triassic and died out

about 65 million years ago at the end of the Cretaceous. This period of extinction is known as the K-T

(Cretaceous-Tertiary) boundary, and has been associated with massive die-offs of many species,

including most dinosaur groups. Dinosaurs were a diverse group that included giant herbivores and

 

carnivores. There were two main groups - theropods (carnivores) and ornithopods, sauro-

podomorpha and sauropodomorpha (herbivores). Dinosaurs represent one of the most remarkable

 

chapters in the evolutionary history of planet Earth. One of our sculptures is inspired by the dinosaur

Arlo from the fairy tale The Good Dinosaur, who represents the species Apatosaurus. It is an

animated film from Pixar that was released in 2015. The story takes place in an alternate world where

an asteroid missed Earth and dinosaurs never became extinct. In the tale, the main character Arlo

embarks on an adventurous journey home after losing his family. You can also see Triceratopse

species in our gallery. Triceratops was one of the most famous and distinctive dinosaur herbivores.

This dinosaur lived during the Late Cretaceous period, about 68 to 66 million years ago, in what is

now North America. It is often described by its distinctive tri-cornered skull and horns above its eyes

and on its nose. It was a relatively large dinosaur, with a body length of about 7 to 9 meters and a

weight of about 6 tons. Triceratops was a horned dinosaur, but with the emergence of new

paleontological research, there are suggestions that the horns may have had a function in ritual

combat between individuals rather than in defense against predators. This species was probably

herbivorous and may have fed on lower vegetation such as ferns and low plants.

Bugatti Veyron - info

ČEŠTINA

Bugatti Veyron

Inspirací pro tuto figurínu je model auta Bugatti Veyron, který jistě všichni nadšenci sportovních

vozidel znají. Tento automobil se řadí mezi 3 nejvýkonnější sériově vyráběné osobní automobily. Byl

pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939 vyhrál závod 24

hodin Le Mans s jedním z vozů Bugatti. Všechna auta v naší galerii jsou reprezentují původní modely

z 90 %. Ze všech figurín jsou modely aut na výrobu časově nejnáročnější. Na tomto autě pracovala

skupina 4 řemeslníků neskutečných 9 měsíců.

Dokážeš si tipnout za jakou dobu je tento vůz schopen dosáhnout zrychlení z 0 na 100 km/h?

 

ENGLISH

Bugatti Veyron

The inspiration for this sculpture is the Bugatti Veyron car model, which is surely familiar to all sports

car enthusiasts. This car ranks among the 3 most powerful series-produced passenger cars. It was

named after motor racing driver Pierre Veyron who won the 24 Hours of Le Mans in 1939 with one of

the Bugatti cars. All the cars in our gallery are 90% representations of the original model and are the

most time-consuming of all the figures. A group of 4 craftsmen worked on this car for an incredible 9

months.

Can you guess how long it takes this car to accelerate from 0 to 100 km/h?

Anubis ( Hvězdná Brána ) - info

ČEŠTINA

Anubis (Hvězdná brána)

Socha je inspirována fiktivní postavou Anubis ze sci-fi seriálu Hvězdná brána, jehož první série byla

natočena v roce 1997. Anubis je nejmocnějším a nejkrutějším Goa’uldem v dějinách. Původně byl

jedním z vládců soustavy, ale pro jeho zločiny byl vyhnán. I přesto, že přišel o svou podstatu, rozhodl

se toho využít a díky novým vědomostem z „vyšší úrovně“ nashromáždil množství pokročilých

technologií. Tímto způsobem nabýval na síle po stovky let. Po dosažení obrovské síly se navrátil, aby

se pomstil všem jeho nepřátelům a ovládl celou Galaxii.

 

ENGLISH

Anubis (Stargate)

The sculpture is inspired by the fictional character Anubis from the science fiction series Stargate, the

first season of which was filmed in 1997. Anubis is the most powerful and cruel Goa'uld in history. He

was originally one of the rulers of the system, but was banished for his crimes. Despite having lost his

essence, he decided to take advantage of this, and thanks to his new knowledge from the "higher

level", he accumulated a lot of advanced technology. In this way, he grew in power for hundreds of

years until he returned to take revenge on all his enemies and take over the galaxy.

Bumblebee - info

ČEŠTINA

Bumblebee

Inspirací je autobot obsazující jednu z hlavních rolí ve filmu Transformeři. Bumblebee znamená

v překladu Čmelák a od toho se taky odvíjí ikonické barvy této postavy – žlutá a černá. Naše

Bumblebee figurína je kvůli jeho obrovské váze sestavena z několika kusů. Do galerie byla převezena

rozložená a teprve následně byla složena do jednotné firguríny. Jedná se o vůbec nejtěžší figurínu

z celé kolekce a její hmotnost přesahuje neuvěřitelných 1200 kilogramů.

 

Víš, jak se jmenuje typ auta, pod kterým Bumblebee ve filmu vystupuje, když není přeměněn

v robota?

 

ENGLISH

Bumblebee

The inspiration is the Autobot that plays one of the main roles in the film Transformers. Because of

his enormous weight, our Bumblebee mannequin was assembled from several pieces and was

transported to the gallery disassembled and only put back together on site. This is the heaviest

sculpture in the entire collection and weighs over an incredible 1200 kilograms.

 

Do you know the name of the type of car Bumblebee is in the film when he's not transformed into a robot

GSF_info_cz

GALERIE OCELOVÝCH FIGURÍN

 

Galerie Ocelových Figurín (GSF) je prvním místem na světě, kde je vidět kovový šrot,

ze kterého jsou sochy vytvořeny. Nápad na tento projekt pochází ze šrotiště “Skup Złomu

przy Czołgu” (Šrotiště poblíž Tanku) v Pruszkowě, poblíž Varšavy. Tvůrcem projektu je

“Jose” Mariusz Olejnik. Člověk, který se snaží rozšířit jeho unikátní nápad po celém světě od

roku 2011.

Právě na tomto místě byla vytvořena první socha. Byl to konferenční stolek vytvořený

z motoru V8. Proč tomu tak bylo? Tehdy byl trh se šrotem v krizi a bylo nutné vymyslet nový

nápad pro naší firmu. Díky tomu, že jsme měli přístup právě ke kovovému šrotu, stálo za to

ho použít na něco trochu jiného a inspirace byla všude. Byli jsme inspirování hlavně našimi

vzpomínkami a sny.

120 řemeslníku, členů našeho mezinárodního týmu, pracuje na těchto projektech po

celém světě. Často obětují tisíce hodin aby docílily úžasu u všech, kteří jejich výtvory uvidí.

Tisíce různých součástek se dovážejí k našim řemeslníkům přímo z místních firem, kde naše

skupiny řemeslníků působí.

Základním pilířem našich figurín jsou kousky kovového šrotu jako ozubená kolečka,

prvky převodovek, brzdových destiček, řetězů, šroubů a matiček. Exponáty jsou vytvářené

pomocí sváření. Prvním krokem je vytvoření kartografické mřížky ve které je zobrazena

socha. Vyžaduje to vysokou teplotu za pomocí hořáku, který je základním vybavením

každého našeho řemeslníka. Technologie použitá k tvorbě figurín nemá žádná omezení, takže

můžeme vytvořit cokoliv co chceme - zvířata, nábytek, figuríny, každodenní předměty a auta.

Všechny tyto předměty jsou vytvořeny podle našich vlastních projektů. Dokonce i v případě

Železného Muže, kde bylo zapotřebí svařit zevnitř 37 000 matic. Po konferenčním stolu z

motoru V8 byly vytvořeny sochy autorobotů a poté auta a ostatní figuríny.

Sochy váží okolo 50-100 kilogramů v případě menších soch do 140 cm, nebo 300-500

kilogramů v případě větších soch do 230 cm a nejvíce do 1200 kilogramů v případě těch

největších. Tato poslední skupina soch byla inspirována autoroboty, kteří jsou 320 cm vysocí

a dále také modely luxusních aut, které také váží více než 1000 kilogramů. Žádná z figurín

není litá ani vyrobená za použití těžkých strojů. Nejsou použity žádné formy, jedná se o ruční

práci. Použity jsou pouze hořáky, svářečky, kladiva a řezače.

Figuríny jsou vytvářeny na základě návrhů. Nejdříve se vyrobí prototyp figuríny v

poměru 1:18 a technická dokumentace, podle které je poté socha vytvořena. Obvykle výroba

trvá 1-8 měsíců dle velikosti figuríny. Auta jsou 90 procentní reprezentací původního těla

vozu a jejich výroba je nejdelší - často až 7000 hodin práce pro čtyři lidi.

GALERIA FIGUR STALOWYCH

Galeria Figur Stalowych (GSF) jest pierwszym na świecie miejscem, gdzie prezentowane są rzeźby stalowe, wykonane z elementów recyklingu złomu stalowego. Pomysł realizacji projektu powstał na złomowisku „Skup złomu przy czołgu” w Pruszkowie, k. Warszawy. Inicjatorem i kreatorem projektu jest „Jose” Mariusz Olejnik – Polak, który od 2011 roku konsekwentnie realizuje swój unikalny w skali światowej pomysł. 

Właśnie w tym miejscu powstała pierwsza rzeźba. Stolik ze szklanym blatem, który został wykonany z bloku silnika V8. Dlaczego tak się stało? W ówczesnej dobie kryzysu, który pojawił się na rynku złomowym, należało znaleźć pomysł na poprawę funkcjonowania firmy. Mając dostęp do materiału, jakim jest złom, warto było wykorzystać go w trochę inny sposób, a inspiracje znajdowały się wszędzie. Były to przede wszystkim wspomnienia oraz marzenia. 

120 rzemieślników międzynarodowego zespołu wykonuje obecnie na całym świecie te wyjątkowe rzeźby, nierzadko poświęcają tysiące godzin, aby efekt końcowy zaskoczył wszystkich. Setki tysięcy elementów do budowy rzeźb dostarczane są bezpośrednio 

z rynków lokalnych, na których pracują grupy naszych rzemieślników. 

Podstawowym budulcem figur jest złom stalowy w postaci kół zębatych, elementów skrzyń biegów, klocków hamulcowych, łańcuchów, wszelkiego rodzaju przekładni, śrub oraz nakrętek. Eksponaty wykonywane są przy pomocy technologii spawania, pierwszą czynnością jest wykonanie siatki kartograficznej, na której odbywa się profilowanie rzeźby, wykonywane pod wpływem wysokiej temperatury palnika, który jest podstawowym narzędziem naszych rzemieślników. Technologia, z której powstają figury, nie posiada żadnych ograniczeń, dlatego możemy wykonać wszystko, zwierzęta, meble, figury, przedmioty użytkowe, rzeźby samochodów czyli, to co już istnieje, jak i projekty, które sami stworzymy. Nawet w przypadku Stalowego Człowieka ponad 37 tys. nakrętek jest spawanych od środka. Po stoliku z silnika V8 powstawały w ten sposób rzeźby autorobotów, a następnie samochodów i inne. 

Waga rzeźb kształtuje się na poziomie 50-100 kg (małe figury do 140 cm wysokości), 300-500 kg figury większe o wysokości do 230 cm, aż nawet do 1200 kg, w których zawiera się grupa rzeźb inspirowanych postaciami autorobotów o wysokości 320 cm, jak i modele super samochodów również przekraczających 1000 kg. Żadna z figur nie jest tworzona z odlewu ani przy pomocy ciężkich maszyn, do produkcji nie są używane żadne formy, jest to w 100% praca ręczna, do której wykonania potrzebna jest spawarka, palnik, młotek i przecinarka. 

Figury powstają na podstawie dostarczonych narzędzi projektowych tj. prototypu figury w skali 1:18 oraz pełnej dokumentacji technicznej na podstawie których powstają rzeźby a ich wykonanie trwa od 1 miesiąca do 8 miesięcy. Modele samochodów są w 90% odzwierciedleniem bryły oryginału i powstają najdłużej bo aż 7000 roboczogodzin, wykonywane przez 4 rzemieślników.